Contact:
mail: buczkowska.dorota@gmail.com
IG: dorota_buczkowska_art

Current exhibition:

 • „Rebel Garden” / Musea Brugge / 13.04.-1.09.2024
 • „Pejzaż wewnętrzny” / Muzeum Współczesne Wrocław / 27.06.-04.11.2024

DOROTA BUCZKOWSKA (ur.1971) ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Rzeźby, w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego (1999-2003). Studiowała również na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP (1991-1998), a także na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim (2002). 

Otrzymała liczne wyróżnienia i granty m.in. Award at the Biennale Lorne Sculpture Australia (2011), Pro Helvetia CRIC Sierre Center (2011), Pollock Krasner Foundation Grant (2010), Residence in Tel – Aviv, The Polish Season in Israel (2007), Artist in Residence, Center for Contemporary Art, Synagogue of Delme (2005), Artist in Residence, Bundeskanzleramt – Federal Chancellery Wien (2004), French Scholarship in Centre National des Arts Plastiques Villa Arson Nice (2003).

Posługuje się różnymi środkami wyrazu: malarstwem, rysunkiem, grafiką, rzeźbą, wideo, fotografią i instalacjami. W swoich pracach często podejmuje tematy percepcji cielesności i biologii ciała, które przedstawia w sposób metaforyczny, niekiedy zabarwiony surrealizmem i poetycką subtelnością. Używa metafor, które mając swoje źródła w fizjologii, reprezentują abs- trakcyjne kształty, sugerując struktury biologiczne, procesy krążenia i ogólnie żywe organizmy po- wiązane ze sobą w rodzaj ekosystemu, w którym kolor, gest, światło i materia są połączone w różne tekstury i formacje. 

Mieszka i pracuje w Rumunii. 

 

Prace w kolekcjach:

 • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Kolekcja Sztuki Raffles Europejski Warsaw
 • Fundacja Sztuki Polskiej ING
 • Kolekcja Sztuki PKO Banku Polskiego
 • Skulpturenmuseum Glaskasten Marl
 • IGNOE – State Gallery of Lower Austria
 • MoBY – Museums  of Bat Yam , Tel Aviv.

 

________________

DOROTA BUCZKOWSKA – born in 1971 in Warsaw.

A graduate of the Academy of Fine Arts in War- saw, she is one of the most important artists in Poland. She was a student in the class of prof. Grzegorz Kowalski at the Faculty of Sculpture of The Academy of Fine Arts in Warsaw (1999– 2003), and also studied at the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art at the same academy (1991–1998), and at Gender Studies at the University of Warsaw (2002). 

Her internship in the prestigious Centre National des Art Plastiques Villa Arson in Nice (2002– 2003), along with several exhibitions – at the Polish Institute in 2003, at the CRAC in Sète in 2008, at Le Fresnoy in 2009, and at the Fondation d’enterprise Pernod Ricard the in 2011 – put her on the map of the arts in France. 

Dorota Buczkowska uses different means of expressions: painting, drawing, graphics, sculpture, video, photography and installations. In her works she often looks into subjects of the perception of corporeality and biology of the body, which she depicts in a metaphorical way, sometimes tinged with surrealism and poetic subtlety. She employs metaphors grounded in physiology, representing abstract shapes that suggest biological structures, processes of circulation, and in general living organisms interrelated in a kind of ecosystem in which color, gesture, light, and matter are combined in different textures and formations. 

She lives and works in Romania

Grants & residences:
2011 Award at the Biennale Lorne Sculpture, Australia,
2011 Pro Helvetia CRIC Sierre Center,
2010 Pollock Krasner Foundation Grant,
2007 Residence in Tel – Aviv, The Polish Season in Israel,
2005 Artist in Residence, Center for Contemporary Art, Synagogue of Delme,
2004 Artist in Residence, Bundeskanzleramt – Federal Chancellery, Vienna,
2003 French Scholarship in Centre National des Arts Plastiques Villa Arson, Nice.

Works in collections:

 • Raffles Europejski Hotel Warsaw Collection,
 • Zachęta National Gallery of Art, Warsaw,
 • Polish Art Foundation ING,
 • PKO S.A Collection, Warsaw, 
 • Museum of the Sculpture, Marl, 
 • State Collection Vienna,
 • MoBY- Bat Yam Museum,Tel –Aviv.