Malarstwo / Paintings I

„Linie zaznaczają tu i ówdzie granice ale przestrzeń ma zostać otwarta, układ niejednoznaczny. To percepcja oglądającego próbuje „wyłowić” formę. Kontury pozostawiam wieloznaczne. Linie sugerują, zarysowują kształt ale go nie zamykają – otwartość to klucz do wielu decyzji. Im mniej rozpoznawalne znaki, im formy są mniej oczywiste, tym bardziej aktywizują wyobraźnię odbiorcy. Automatyczny pilot przestaje działać kiedy układy nie są domknięte. Pod spojrzeniem obserwatora rodzi się jego własny porządek. To rodzaj dialogu, który jest dla mnie bardziej interesujący niż narzucenie własnej narracji.”
___________

„Sometimes the “potential” works on its own, creating tension and waking up alertness. I am interest- ed in relation with the viewer also at the level of building tension or illusion and – as I have already mentioned – a certain play with perception. For  instance, to what degree we want to be seduced by something we want to see. How do we surrender to the illusion, being aware of falsehood?”