Decydujący moment

Adam Mazur

"Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku" zbiera sylwetki 92 fotografów i fotografek, których twórczość w ostatnich kilkunastu latach była szczególnie ważna i interesująca, wyróżniała się na tle innych, stała się wyrazem zmiany, jednym słowem: można ją określić mianem nowego zjawiska w polskiej fotografii. Autor zbioru, historyk sztuki i kurator licznych i znaczących wystaw fotograficznych dokonał autorskiego wyboru twórców, którzy według niego wprowadzili polską fotografię w XXI wiek.

Adam Mazur, Decydujący moment, Karakter 2012

Decydujący moment

Decydujący moment 960 743 Dorota Buczkowska