Wystawy / exhibitions

Current exhibitions:

  • „Rebel Garden” / Musea Brugge / 13.04.-1.09.2024
  • „Pejzaż wewnętrzny” / Muzeum Współczesna Wrocław / 27.06-4.11.2024

________________

Wybrane wystawy indywidualne:

2022 Uziemienie, Galeria Jednostka, Warszawa
2022 Layers, Koszykowa 35 Warszawa
2021 Pomiędzy, MOS Gorzów Wielkopolski
2020 Obecność, BWA Olsztyn
2018 Wywoływanie rzeźby.Dorota Buczkowska, Michał Smandek, BWA Bydgoszcz
2017 Pensjonaty, BWA Zielona Góra
2016 Malarstwo, Galeria Rodriguez, Poznań
2016
Uzdrowisko, Muzeum Narodowe Królikarnia, Warszawa
2015 Emulsja, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa
2014 Królestwo, BWA Tarnów
2014 Wracam na brzeg rzeki, Galeria Starter, Warszawa
2014  
The Experience of Presence, Platan Gallery, Budapest
2013 Łaskotanie podniebienia, Galeria Starter, Warszawa
2013 Nie wszystkie części są kompletne, Instytut Polski w Düsseldorfie
2012
Nicht alle Teile sind vollständig, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl
2012 Żółć zwykła brała się z wątroby, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2011 Nie wszystkie części są kompletne, Galeria Czarna, Warszawa
2009 Under the Bridge, Liverpool Biennale
2008  Transitional Conditions, Centre Régional d’Art Contemporain Occitanie, Sète
2007 Cyrkulacje, Galeria Żak, Berlin

Wybrane wystawy grupowe:

2023 Ecologies intimes, Irene Laub Gallery, Bruksela
2021 Female Fame, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl
2017 Everybody Anybody, Galerie Steinek, Wiedeń
2017 Co z tą abstrakcją?, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa
2017 Krew łączy i dzieli, Polin Museum, Warszawa
2016 Odejście, Bielska Jesień, BWA Bielsko-Biała
2016  Jak przeżyć uczuciową burzę nad wodą, Fundacja Archeologii Fotografii, Warszawa
2014  O powstawaniu i ginięciu, BWA Katowice
2014  Warsaw Photo Days, Kordegarda, Warszawa
2012  www.eyes-on.at, Fotogalerie, Wiedeń
2012 jestem prawie na każdej wystawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2011 Lorne Sculpture 2011, Biennale of Contemporary Sculpture, Lorne
2011 curated by_vienna 2011, Stainek Gallery, Wiedeń
2011 WANI, Fondation d’enterprise Pernod Ricard, Paryż
2011 Podróż wokół czaszki, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2010 Paris Photo 2010, Paryż
2009 Factory, MoBY – Bat Yam Museum of Art, Tel Aviv
2009 Videos Europa, Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporain, Tourcoing
2008 Efekt czerwonych oczu, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2006 Punkt rosy, Galeria Raster, Warszawa

__________________

Selected solo exhibition:
2022 Grounding, Jednostka Gallery, Warsaw
2022 Layers, Koszykowa 35, Warsaw
2021 Between, Municipal Art Center, Gorzów Wlkp
2020 Presence, BWA Olsztyn
2018 Bringing Out the Sculpture, Dorota Buczkowska i Micha Smandek, BWA Bydgoszcz
2017 Guest Houses, BWA Zielona Góra
2016 Painting, Rodriguez Gallery, Poznań
2016 Health Resort, National Gallery of Sculpture – Królikarnia, Warsaw
2015 Emulsion, Archeology of Photography Foundation, Warsaw
2014 The Experience of Presence, Platan Gallery, Budapest
2014 Queendom, BWA Gallery Tarnów
2014 Back at the River’s Edge, Starter Gallery, Warsaw
2014 Apnea, TRAFO, Szczecin
2013 Tickle the palate, Starter Gallery, Warsaw
2013 Not All Fragment are Complete, Polish Institute, Dusseldorf
2012 Nicht alle Teile sind vollständig, Skulpturenmuseum, Marl
2012 Plain Bile Would Come From the Liver, Ujazdowski Castle Center of Contemporary Art, Warsaw
2011  Not All Fragment are Complete, Czarna Gallery, Warsaw
2009 Under The Bridge, Liverpool Biennale
2008 Transitional Conditions, CRAC, Sete
2008 Interror, Czarna Gallery, Warsaw
2007 Two Years in the Clouds, Czarna Gallery, Warsaw
2007 Circulations, Zak Gallery, Berlin

Selected group exhibition:
2023 Ecologies Intimes, Irene Laub Gallery, Brussels
2021 Female Fame, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl
2017 Everybody Anybody, Galerie Steinek, Vienna
2017 What’s Up with Abstraction, Stefan Gierowski Foundation, Warsaw
2017  Blood Separates and Brings Together, Polin Museum, Warsaw
2016  Departure, Bielska Jesień, BWA Bielsko-Biała
2016  Surviving an Emotional Storm by the Water, Archeology of Photography Foundation, Warsaw
2014  On Emergence and Disappearance, BWA Katowice
2014  Warsaw Photo Days, Kordegarda, Warsaw
2012  www.eyes-on.at, Fotogalerie, Vienna
2012 I’m at Almost Every Exhibition, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw
2011 Lorne Sculpture 2011, Biennale of Contemporary Sculpture, Lorne
2011  curated by_vienna, Stainek Gallery, Vienna
2011  WANI, Fondation d’enterprise Pernod Ricard, Paris
2010 Journey Around the Skull, Ujazdowski Castle Center of Contemporary Art, Warsaw
2010 Paris Photo 2010, Paris
2009 Factory, MoBY – Bat Yam Museum of Art, Tel Aviv
2009 Videos Europa, Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporain, Tourcoing
2008 Red Eye Effect, Ujazdowski Castle Center of Contemporary Art, Warsaw
2006 Dew point, Raster Gallery, Warsaw