Hybrid Figures

2010-2012

cykl rzeźb bez tytułu / 2010
materiał: tkanina

„Wychodząc od pomysłu z dokumentowania na nagim ciele struktury rzeźbiarskiej rozpoczęliśmy prace nad serią zdjęć pokazujących modela ‘ubranego’ w obiekt. Formy nałożone na ciało pochłaniają jego fragmenty, tworząc narośl deformują/rozbudowują kształty. Projekt Hybrid Figures jest efektem współpracy dwóch mediów, która dała nam okazję do stworzenia nowego kontekstu zarówno dla rzeźby, jak i fotografii.”

projekt: Hybrid Figures, 2010/12
rzeźby: Dorota Buczkowska
fotografie: Przemek Dzienis

______________

a series of sculptures / 2010
no title
material: fabric

To show the object, that took its form from the body, was the inspiration for this cycle of photos. The recycled garment returns in a different role, instead of protecting the body it deforms it, changes the corpus into the hybridal form.”

project: Hybrid Figures, 2010/12
sculptures: Dorota Buczkowska
photo: Przemek Dzienis