Interror I

2008

„Interror / Jaja”
instalacja i dokumentacja video
materiały:  czarny proch, parafina,
2008, Galeria Czarna Warszawa
Praca w kolekcji Muzeum Bat Yam – Tel Aviv

„W wykonanych z wosku kulach zatopione są materiały, które po zmieszaniu i podgrzaniu mogą eksplodować. Proces produkcji bomb został zarejestrowany na filmie – nieśpieszna praca w domowym zaciszu, przy oknie, przez które widać przechodniów, jest z jednej strony bardzo prozaiczna, z drugiej przesycona pięknem i tajemnicą, przywodzi na myśl obrazy Vermera. Produktem tego niewinnie wyglądającego zajęcie są jednak potencjalnie niebezpieczne, woskowe kule. Kojarzące się z życiem i odwołujące się do macierzyństwa wywołują jednocześnie lęk, zderzają nas z uśpionym, organicznym niebezpieczeństwem. « 
tekst:  „Pod zamkniętymi powiekami” Maria Rubersz

„Interror” nie istnieje w języku polskim ani w żadnym innym, a jednak wydaje się znajome. Stoi blisko nie tylko pojęcia terror ale i interior, niosącego w sobie obietnicę niespodzianki oznaczenia dla trudno dostępnego terytorium położonego w głębi kraju.  „Interror” to instalacja przypominająca kształtem gniazdo owadów przyklejone na ścianie. Tym zbitym w narośla, kruchym prochowo – parafinowym kulom na wystawie towarzyszy dokumentacja procesu przygotowywania. (…) W czasie, który mogłaby poświęcić na pożyteczne czynności, Buczkowska w ukryciu przygotowuje bomby. Jednak z niewiadomych powodów zatrzymuje się w połowie drogi i nigdy nie pozwala im wybuchnąć. Jej buntownicze działania wyrastające z niszczycielskich potrzeb pozostają zawieszone.”

tekst: Marta Lisok do katalogu wystawy „Replikantki (1) – Znieczulenie”
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
18.03.2010 do 18.04.2010

__________________

„Interror / Eggs”
installation and video documentation
materials: black powder, paraffin,
2008, Galeria Czarna Warsaw
Work in the collection of the Bat Yam Museum – Tel Aviv

„Interror, although feeds on politics of today, does not do so overtly. It emerges on the verge of the internal, private world and the outside. Each work of the series contains at least two layers of contradictory meaning which results in the unspecified discomfort in the viewer. The artist does not try to deny that the materials she uses may well be misused for evil purposes. Grapes reminiscent of insects’ nests that hang on the wall actually consist of little balls filled with explosives. Malformations on another wall are signs of a disease which struck a lifeless substance. Another work is small chocolate-like bars in little plastic sacks with a recipe for a home-made bomb found on the Internet attached to each of them.”