Thus Spoke the Plant / 2021-22

cykl Thus Spoke the Plant, 2021-22

„Seria „Thus Spoke the Plant” wyrasta z osobistego doświadczenia artystki, która od trzech lat żyje z dala od monokultury, jaką jest miasto. Tu, w niewielkiej miejscowości na pograniczu Rumunii i Serbii, niedaleko słynnego stanowiska archeologicznego Lepenski Vir, gdzie odkryto mezolityczne rzeźby bóstw, rośliny są cały czas na wyciągnięcie ręki. Splatają się z codziennością, ogrzewają, karmią, leczą. Wdzięczność wobec nich jest dla Doroty impulsem do malowania.”

„Jednym z doświadczeń, które odbijają się w serii „Thus Spoke the Plant” Doroty Buczkowskiej, jest zanurzenie w błotnistym stawie. Przyglądanie się widocznej tu mnogości form życia sprawia, że rzeczywistość na powierzchni wydaje się odległa, nierealna. Dźwięki wody tłumiące odgłosy dobiegające z brzegu prowadzą do ciała, którego oddech zaczyna być słyszalny bardziej wyraźnie. Jego miarowość wysuwa się na pierwszy plan.”

cyt. Marta Lisok „Wszystkie stany materii”